м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Нормативно-правові акти / Інші нормативно-правові акти

 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16 Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальній кодекс України

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про Адміністративні порушення

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 Водний Кодекс України

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 Закон України Про охорону навколишнього природного середовища

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 Закон України Про твариний світ

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1458-05 Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1192-96-%D0%BF Постанова КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства»

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/449-98-%D0%BF Постанова КМУ «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання»

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0064-08 Про  затвердження Інструкції про порядок  здійснення штучного розведення,  вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в  спеціальних товарних рибних господарствах

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1270-12/page Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/486-15 Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3677-17 Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/506-2011-%D1%80 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством рибного господарства та капітанами морських рибних портів»

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17  Закон України Про засади запобігання та протидії корупції.